Logo ML
Close
Prev
Next
Lineage commitment and developmental plasticity of lymphocytes
by Meinrad Busslinger
(Research Institute of Molecular Pathology IMP, Vienna, Austria)
When
15th October 2009
at 5 PM
Who

Dr. Meinrad Busslinger, vědecký pracovník Ústavu molekulární patologie ve Vídni, profesor vídeňské univerzity a zvolený člen prestižní evropské vědecké organizace EMBO, zasvětil většinu své vědecké kariéry studiu molekulárních mechanismů řídících vývoj buněk, zejména imunitních buněk krve.  Poznatky získané tímto výzkumem nejen přispívají k porozumění mechanismům vzniku nádorových onemocnění krve – leukémií, ale vedou také k odhalení biologických vlastností normálních kmenových buněk krve, čímž dohromady vytváří předpoklady pro vývoj nových léčebných postupů.

New genetic codes
by Jason Chin
(The Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK)
When
22nd October 2009
at 5 PM
Who
Dr. Jason Chin je vědecký pracovník Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology v Cambridge, člen prestižního programu evropské vědecké organizace EMBO- „Young Invesigator Program“. Jeho práce zahrnuje propojení chemické a syntetické biologie. Dr. Chin vyvinul metodu, která umožnuje expanzy genetockeho kódu a tvorbu systémů schopných vykonávat nové mechanické vlastnosti či enzymové reakce. Použití modifikovaných amoniacyl-tRNA molekul, umožňujících inkorporaci nových aminokyselin pro vznik modifikovaných typů ribozómů, tak může vést k produkci molekul a organizmů s nepřebernými vlastnostmi
Multiple mechanisms to repair a broken chromosome
by Jim E. Haber
(Brandeis University, Waltham, USA)
When
23rd November 2009
at 5 PM
Who

Profesor biologie a ředitel Rosenstielova výzkumného centra pro základní lékařské vědy. Bakalářský titul získal na Harvardské univerzitě a titul Ph.D. na Kalifornské univerzitě. Ve svém výzkumu se zabývá tím, jak jsou opravovány potenciálně letální zlomy v dvoušrobovici DNA a jaký vliv mají na buňku. V jeho laboratoři byly analyzovány mechanismy mnoha různých opravných cest. J. Haber se obzvláště věnuje spojení mezi lidskými nádory a defekty různých typů opravy DNA a kontrolních bodů poškození DNA. James Haber je členem Americké asociace pro podporu vědy a Americké mikrobiologické akademie. Je sekretářem Americké genetické společnosti a členem Komise vědeckých poradců pro Národní institut rakoviny. V roce 2007 vyhrál J. Haber cenu Národního ústavu zdraví MERIT. V roce 2009 byl Haber zvolen do Americké akademie umění a vědy (AAAS). Členové AAAS představují vůdčí osobnosti přírodních a humanitních věd, umění, obchodu, veřejných zájmů a neziskového sektoru, kteří pracují společně  v jedné z nejprestižnějších společností v zemi a centru pro nezávislý politický výzkum.

Germ cell specification in mice
by Azim Surani
(Gurdon Institute, Cambridge, UK)
When
29th April 2010
at 5 PM
Who

Azim Surani obtained his PhD in Mammalian Development at the University of Cambridge. He is the Marshall-Walton Professor at the Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute, University of Cambridge, since 1991, and a Professorial Fellow of King's College, Cambridge. He is an Associate Fellow of the Third World Academy of Sciences (1992), Fellow of the Academy of Medical Sciences (2001), a Member of EMBO (1993), and of Academia Europea (1994). He was appointed the Sir Dorabji Tata Distinguished Visiting Professor at the NCBS Institute, and as the Distinguished Fellow of the Nehru Institute in Bangalore (2005). His awards include the Gabor medal by the Royal Society in 2001 and the Rosenstiel award for biomedical research in 2007. He was elected a Fellow of the Royal Society in 1990. At present, he is a head of "Genetic and epigenetic regulators of the germ line and pluripotency" research group in The Gurdon Institute, Cambridge, U.K.

Cell membrane organisation and lipid rafts
by Kai Simons
(Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany)
When
13th May 2010
at 5 PM
Circadian gene expression in mammals: How does the brain talk to the body?
by Ueli Schibler
(University of Geneva, Switzerland)
When
27th May 2010
at 5 PM
Who

Professor at the Department of Molecular Biology at the University of Geneva, born in 1947 in Olten, Switzerland. U. Schibler studied biology at the University of Bern and obtained his Ph.D. in 1975. From 1975-78 Schibler worked as a postdoctoral fellow at the Fox Chase Cancer Center in Philadelphia. He then joined the Swiss Institute for Experimental Cancer Research (ISREC). In 1984 Schibler was appointed as a full professor at the university of Geneva. Schibler and his research team are studying regulatory mechanisms that govern circadian gene expression and physiology in mice and cultured cells. In mammal, the circadian timing system influences virtually all physiology and behavior. U. Schibler is a member of several scientific associations, including EMBO, European Academy of Sciences, Swiss Academy of Medical Sciences, Faculty of 1000, and Union of Swiss Societies in Experimental Biology. He currently serves as an editorial board member for Genes & Development, PLoS Biology, and Journal of Biological Rhythms. Schibler has received the Friedrich Miescher Award of the Swiss Biochemical Society (1983), the Cloëtta Prize of Medicine (1986), the Otto Naegeli Prize of Medicine (1996), and the Louis Jeantet Prize of Medicine (2000).